ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10; 697 997 891
A A

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy funkcjonuje od 1 października 2004r. Zatrudnia 120 pracowników w Słupcy, Poznaniu, Puszczykowie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizuje zadania w ramach ekonomii społecznej. Zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

Celem głównym Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i przystosowanie na wolny rynek pracy. Organem prowadzącym "ZAZ" w Słupcy jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.