ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca biurozaz@wp.pl 63 213-12-10
A A
Pralnia i magiel
Gastronomia i Catering
Szwalnia
Montaż i kooperacja

Strona główna

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy funkcjonuje od 1 października 2004 r. Zatrudnia 64 pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizuje zadania w ramach ekonomii społecznej. Zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Celem głównym Zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i przystosowanie na wolny rynek pracy. Organem prowadzącym "ZAZ" w Słupcy od dnia 1 stycznia 2018 roku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Szef Kuchni Poleca

Poniedziałek, 27.11.2023
Wtorek, 28.11.2023
Środa, 29.11.2023
Czwartek, 30.11.2023
Piątek, 01.12.2023r.
16

lat doświadczenia

300

dziennie wydawanych posiłków

63

podpisanych kontraktów